DR. DE KERPEL | CLINIC2.BE

galeatomie

Wat is eigenlijk een galeatomie?

Bij een galeatomie wordt de galea (bindweefselvlies tussen de huid en de schedel) ingesneden om zo de druk op de bloedvaten van de hoofdharen weg te nemen. Hierdoor krijgen de haren een betere bloedsvoorziening met als resultaat het stoppen van de haaruitval en dikker worden van de resterende beharing. Dit gebeurt via twee insnedes in de behaarde hoofdhuid. In het begin zijn deze littekens wat rood en zichtbaar maar meestal vervagen ze na ongeveer één jaar. Littekenvorming is echter verschillend van persoon tot persoon en onmogelijk te voorspellen.

Kom ik in aanmerking voor een galeatomie?

De indicatie voor een galeatomie is haarverlies thv de hoofdhuid. Hoe jonger men is, hoe beter het resultaat. We kunnen een maximale slaagkans geven bij deze procedure van 85 procent. Wanneer haaruitval genetisch bepaald is (bvba vader was reeds kaal op 40 jarige leeftijd), dan is het resultaat ook beter. De ingreep heeft ongeveer dezelfde slaagkans bij mannen als bij vrouwen.

Is er een tussenkomst van de mutualiteit voorzien?

Deze ingreep wordt altijd uitgevoerd om esthetische redenen en een tussenkomst van de mutualiteit is niet voorzien.

Hoe verloopt zo een operatie?

Een galeatomie gebeurt bijna altijd onder een Lokale Verdoving. Dit kan zowel in de operatiezaal van het ziekenhuis als ambulant in de Privaat Consultatie worden uitgevoerd. Via een vooraf gemaakte tekening op het hoofd worden een twee insnedes gemaakt. Via deze twee insnedes gaat met op zoek naar de galea en gaat men deze vrijmaken. Eens deze mooi vrij ligt, gaan we ze insnijden. Vervolgens worden de wondes gesloten dmv hechtingen dewelke spontaan oplossen. Er wordt ook voor de eerste 24 uur een drukverband aangemeten. We kunnen u geruststellen; de haren thv de insnedes worden niet weggeschoren of geknipt. Na de ingreep ziet met de insnedes dus ook niet.

Zijn er risico’s verbonden aan een galeatomie?

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico. Er kan na de operatie in een zeldzaam geval een nabloeding of een infectie optreden. Ook weefselnecrose, een veranderd gevoel in de hooffdhuid en teveel littekenvorming dienen we te vermelden. Gelukkig zijn deze zaken vandaag de dag zeldzaam en wordt alles gedaan om dit te voorkomen (lichte verdoving, steriliteit, hoogstaand chirurgisch materiaal,…)

Waar moet men op letten na de ingreep?

De eerste weken na de operatie komt u op controle om te kijken of alles volgens wens verloopt en om de hechtingen te verwijderen. Eens alles genezen is zien we u enkel terug op uw vraag.

Is er een follow-up nodig?

De eerste weken na de operatie komt u op controle om te kijken of alles volgens wens verloopt en om zo nodig de hechtingen te verwijderen. Eens alles genezen is, zal na een zestal weken eerst nog wat haarverlies optreden. Nadien zal de resterende beharing dikker worden.


Wanneer kan ik het werk terug hervatten?

De gemiddelde duur van arbeidsonderbreking is afhankelijk van persoon tot persoon en bedraagt gemiddeld 1 dag.

Wat als ik nog vragen heb?

Met deze folder proberen we u zoveel mogelijk nuttige informatie te geven, doch zal echter nooit volledig zijn. Indien u nog met vragen zit, aarzel dan niet om ze te stellen op de consultatie.

Slotbemerking:

Plastische heelkunde is geen exacte wetenschap. Wij behandelen u naar beste kunnen maar een garantie op resultaten of een ongestoord verloop kunnen we u niet geven. Complicaties kunnen spijtig genoeg optreden. Roken verhoogt het risico op wondinfectie en slechte genezing met lelijke littekens als gevolg.

Interesse of zin in een vrijblijvend gesprek met Dokter De Kerpel?
Maak nu uw afspraak!
meer info